PSK-Aikuisopisto - oppisopimuskoulutus

Oppisopimuspäällikkö

Pia Kangas

044 3120 701

cvn.xnatnf(ng)cbcb.sv

Koulutussuunnittelija

Tiina Kellokumpu-Tyvelä

044 3120 016

gvvan.xryybxhzch-gliryn(ng)cbcb.sv

Koulutussihteeri

Eija Koivula

044 3120 711

rvwn.xbvihyn(ng)cfx.sv

Taloussihteeri

Taina Kuusisto

044 3120 852

gnvan.xhhfvfgb(ng)cfx.sv

Opintososiaaliset etuudet / koulutuskorvaukset