PSK JA POPO

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö ylläpitää PSK-Aikuisopistoa ja Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskusta (POPO).

Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus eli lyhyemmin POPO perustettiin 2.1.2002 - voimme siis pian juhlia 15-vuotista taivaltamme!

Toimintamme edistää opiskelijoiden, yritysten ja yhteisöjen osaamisen ja kilpailukyvyn kehittymistä. Annamme tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ja tutkinnoista, kehittämme yrittäjien oppisopimuskoulutusta ja laajennamme sitä eri aloille, järjestämme nuorten ja aikuisten työelämän tarvitsemaa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta kaikille keskeisille aloille.

Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset, julkinen sektori ja kolmas sektori (mm. yhdistykset, säätiöt). Hallinnoijana toiminnassamme on PSK-Aikuisopisto ja päätoiminta-alueemme on koko Pohjois-Suomi.

PSK-Aikuisopisto on yksityinen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, joka järjestää aikuisväestölle suunnattua ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Aikuisopisto toimii yhteistyökumppanina Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen kanssa oppisopimuksiin liittyvissä asioissa. Koulutusaloina aikuisopistolla ovat kauppa ja hallinto, luonto- ja ympäristöala, johtaminen ja asiantuntijuus, yrittäjyys sekä sosiaali- terveysala.

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syksyllä 1990 kehittämään alueellista aikuis- ja täydennyskoulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä, joista suurin osa oli pohjoissuomalaisia kuntia ja kaupunkeja sekä myös Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo perustajajäsenistä valittu hallitus, joka toimii samalla johtokuntana.