Työssäoppimisen suunnittelu ja arviointi Study verkkopalvelussa

Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskuksen opiskelijoiden työssäoppimisen suunnittelussa, arvioinnissa ja koulutuskorvausten hakemisessa on mahdollisuus hyödyntää sähköistä asiointia Study-verkkopalvelussa. Oppisopimusta solmittaessa opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat ohjeet rekisteröitumisestä verkkopalvelu Studyyn.

Työssäoppimisen suunnittelun ja arvioinnin prosessi Study verkkopalvelussa

Työssäoppimisen suunnittelu

Oppisopimusopiskelijan työssäoppiminen on tavoitteellista oppimista, jota seurataan, ohjataan ja arvioidaan. Oppisopimusta valmisteltaessa opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät työtehtävä- ja osaamiskartoituksen, jonka avulla selvitetään työssäoppimisen painopisteitä. Työssäoppimisen suunnitelma tehdään työtehtävä -kartoituksen pohjalta oppisopimusta valmisteltaessa yhteistyössä opiskelijan työnantajan ja oppisopimustoimiston kesken.

Työssäoppimisen suunnitelmaan kirjataan tutkinnon perusteiden mukaiset oppimistavoitteet, esim. keskeiset työtehtävät (sisältö, ajankohdat), osaamisvajeet, ohjaaminen ja opastaminen, kuka ohjaa, milloin, mahdollinen työtehtävien suuntaaminen ja/ tai työnkierrot.

Työssäoppimisen väliarviointi

Työssäoppimisen etenemistä seurataan ja arvioidaan puolivuosittain työssäoppimisen väliarviointikeskusteluissa. Arvioinnin ollessa ajankohtainen työpaikkakouluttaja ja opiskelija saavat ilmoituksen sähköpostiinsa.  Arviointijaksot ovat 1.11. - 30.4. ja 1.5. - 30.10. Arviointia tehtäessä järjestelmään kirjaudutaan työpaikkakouluttajan (tai tutoryrittäjän tunnuksilla), osoitteessa https://campus.sopimuspro.fi/Study, joilla aukeaa arviointilomake. Mikäli et muista tunnuksiasi voit tilata uuden etusivun linkistä Unohtuiko salasana.

Työssäoppimisen väliarvioinnin tavoitteena on työssäoppimisen etenemisen seuraaminen.  Arvioinnissa pohditaan miten työssäoppiminen on sujunut, miten oppimiselle asetetut tavoitteet on saavutettu sekä mitä pitää vielä oppia. Näin opiskelija saa palautetta edistymisestään ja löytää uusia tavoitteita työssäoppimiselleen. Työpaikalla arvioidaan nimenomaan työssäoppimista, ei oppilaitoksessa järjestettyä tietopuolista opetusta.

Työssäoppimisen väliarvioinnissa arvioidaan opiskelijan kehittymistä ja työssäoppimista sanallisesti tutkinnon osittain. Mikäli oppiaika on vasta alkanut ja arviointi tuntuu hankalalta, lomakkeella pääsee eteenpäin kirjaamalla vain yhden tutkinnon osan arvioinnin. Työssäoppimisen väliarvioinnissa pyydetään tietoja myös tietopuolisten opintojen ja tutkinnon suorittamisen edistymisestä.

Näkymä työssäoppimisen arviointi lomakkeesta

 

Opiskelijan ohje, arviointikeskustelun kuittaaminen

Kun työpaikkakouluttaja/tutoryrittäjä on syöttänyt arviointitiedon järjestelmään, opiskelija käy kuittaamassa sen omilla tunnuksillaan. Järjestelmä lähettää opiskelijalle kuittauspyynnön sähköpostilla.