Työpaikkakouluttajan rooli

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalta nimetään opiskelijalle työpaikkakouluttaja, joka koordinoi käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjausta ja kouluttamista työtehtäviin. Myös muut työyhteisön jäsenet osallistuvat oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvauksen määrä on aina opiskelijakohtainen, siihen vaikuttavat opiskelijan aikaisempi osaaminen ja oppisopimuskoulutuksena suoritettavan tutkinnon taso.

Opiskelijan vastuulliseksi työpaikkakouluttajaksi voidaan nimetä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö, joka on alan vankka ammattilainen. Työpaikkakouluttajalla tulee olla myös valmiudet opettaa ja ohjata toista henkilöä.

Työpaikkakouluttajan tehtävät

perehdyttäminen

työssäoppimisen suunnittelu ja järjestelyistä sopiminen yhteistyössä opiskelijan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa

työssäoppimisen ohjaus

työssäoppimisen arviointi