Opintososiaaliset etuudet

Työssä oppimisen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. 

Teoriajaksojen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa koulutuspäiviltä palkkaa. Opetuspäivien aikana saadut edut ovat verottomia.

Päiväraha 15 € /opetuspäivä

Perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia.

Matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ opintojakso, halvimman matkustustavan mukaan).

Majoittumiskorvaus 8 € kun opiskelija majoittuu toisella paikkakunnalla tietopuolisen koulutuksen aikana.

Hakemuslomake

Opetus on pääosin maksutonta, oppikirjat ja ruokailu kustannetaan itse.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta.