Oppisopimuskoulutuksen arviointi ja todistukset

Oppiajan päätyttyä oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen. Tutkintotodistuksen myöntää tutkintotoimikunta, kun tavoitteena olevan tutkinnon kaikki vaadittavat osat on hyväksytysti suoritettu.

Tietopuolisten opintojen osalta opiskelija saa opintorekisteriotteen opinnoista, joihin hän on osallistunut.