Oppisopimus - edullista kouluttautumista työpaikalla

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun tarvitset uutta työvoimaa, koulutat henkilöstöä muuttuviin ja uusiin tehtäviin, haluat laajentaa henkilöstön ammatillista osaamista tai tarvitset työntekijöillesi tutkinnon.

Oppisopimuskoulutuksen edut työnantajalle

Oppisopimuksen etuina työnantajalle ovat sen edullisuus koulutusmallina, työpaikalle saatava uusi osaaminen ja ajantasainen tieto ja lisäksi taloudelliset edut. Nuorten oppisopimuksissa tuet työnantajana myös nuorten ammatillista koulutusta ja pääsyä työelämään. Tutustu Askel ammattiin -koulutusmalliin. 

Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä ja TE-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön työllistämiseen oppisopimuksella. 

Palkkaukseen voi olla mahdollista saada myös muita tukia kuten:

Oulun kaupungin kuntalisä

Työllistämisbonus 

Työnantajan tehtävät

Työnantajana tehtävänäsi oppisopimuksen aikana on järjestää oppimista tukevat työtehtävät ja huolehtia siitä, että opiskelija pääsee osallistumaan tietopuoliseen opetukseen. Työpaikalta nimetään vastuullinen työpaikkakouluttaja. Oppisopimussuhteessa noudatetaan alan työehtosopimusta ja opiskelijalle maksetaan sen mukaista palkkaa.

Uudelle työntekijälle työsopimus tehdään vähintään oppisopimuksen ajaksi. Tutkintoon valmistavat oppisopimukset ovat 1-3 vuoden pituisia riippuen opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Oppisopimuksen voi solmia myös yhteen tutkinnon osaan.

Työnantajalta edellytetään, että työpaikalla on koulutuksen ja tutkinnon tavoitteiden kannalta laadultaan ja laajuudeltaan riittävää tuotantotoimintaa sekä työvälineistöä. Työpaikkakouluttajaksi tarvitaan henkilö, joka voi ammattitaitonsa, koulutuksensa ja työkokemuksensa puolesta toimia oppisopimusopiskelijan vastuullisena työpaikkakouluttajana ja on halukas tähän tehtävään. Oppisopimuskeskus järjestää koulutusta työpaikkakouluttajille.

Työnantaja, pyydä meidät käymään ja kertomaan lisää oppisopimusmallista! Palaveri onnistuu myös etäyhteydellä esim. Skypen välityksellä.

Hakeutuminen