Hyödyllistä tietoa opiskelijalle

Oppisopimuskoulutuksen etuudet

Työssä oppimisen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. 

Teoriajaksojen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa koulutuspäiviltä palkkaa. Opetuspäivien aikana saadut edut ovat verottomia.

Päiväraha 15 € /opetuspäivä

Perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia.

Matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ opintojakso, halvimman matkustustavan mukaan).

Majoittumiskorvaus 8 € kun opiskelija majoittuu toisella paikkakunnalla tietopuolisen koulutuksen aikana.

Opetus on pääosin maksutonta. Oppikirjat ja ruokailu kustannetaan itse.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta.

Mihin opiskelijana sitoutuu?

Oppisopimusopiskelija sitoutuu työssä oppimiseen työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena. Opiskelija sitoutuu lisäksi osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja arvioimaan omaa edistymistään.

Arviointi

Opiskelijan työssäoppimista ohjaa työpaikalla nimetty työssäoppimisen ohjaaja. Opiskelija ja ohjaaja käyvät työssäoppimisen arviointikeskustelun puolivuosittain oppisopimuskoulutuksen aikana.

Tietopuolisen koulutuksen opettajat ohjaavat, seuraavat ja arvioivat opiskelijan etenemistä opinnoissa yhdessä opiskelijan kanssa. Arviointi on laadullista.

Ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään koulutuksen aikana. Näytöissä opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan aidoissa työtilanteissa. Perustutkinnoissa näytöt arvioidaan asteikolla 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinneilla.

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen täältä

Haluatko kysyä lisää? Ota yhteyttä!