Hyödyllistä tietoa opiskelijalle

Oppisopimuskoulutuksen etuudet

Työssä oppimisen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. 

Teoriajaksojen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa koulutuspäiviltä palkkaa. Opetuspäivien aikana saadut edut ovat verottomia.

Päiväraha 15 € /opetuspäivä

Perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia.

Matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ opintojakso, halvimman matkustustavan mukaan).

Majoittumiskorvaus 8 € kun opiskelija majoittuu toisella paikkakunnalla tietopuolisen koulutuksen aikana.

Opetus on pääosin maksutonta, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 euroa. Oppikirjat ja ruokailu kustannetaan itse.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta.

Mihin opiskelijana sitoutuu?

Oppisopimusopiskelija sitoutuu työssä oppimiseen työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena. Opiskelija sitoutuu lisäksi osallistumaan tietopuoliseen opetukseen ja arvioimaan omaa edistymistään.

Arviointi

Työssäoppimista ohjaa työpaikalta nimetty työpaikkakouluttaja. Opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät työssäoppimisen arviointikeskustelun aina puolivuosittain oppisopimuskoulutuksen aikana.

Tietopuolisen koulutuksen opettajat ohjaavat, seuraavat ja arvioivat opiskelijan etenemistä opinnoissa yhdessä opiskelijan kanssa. Arviointi on laadullista.

Tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuuksissa, jotka järjestetään koulutuksen aikana. Tutkintotilaisuudessa opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan aidoissa työtilanteissa. Perustutkinnot arvioidaan asteikolla 1-3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan hyväksytty/hylätty arvioinneilla.

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen täältä

Haluatko kysyä lisää? Ota yhteyttä!