Työssäoppiminen on koulutuksen perusta

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus voidaan toteuttaa työsuhteessa tai yrittäjän oppisopimuksena. 

Oppisopimuskoulutus sopii uusille työntekijöille, alan vaihtajille ja niille, jotka haluavat laajentaa ammatillista osaamistaan. Oppisopimuksena voi esimerkiksi suorittaa puuttuvan ammatillisen koulutuksen tai suorittaa loppuun kesken jääneen koulutuksen. Koulutusmalli sopii myös yrittäjille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan tai yrittäjyydessä.


Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvia työtehtäviä. Opiskelusta suurin osa, noin 80 % tapahtuu työtehtävien yhteydessä. Opiskelijan työssäoppimista ohjaa työpaikalta nimetty työpaikkakouluttaja. Yrittäjän oppisopimuksessa työssäoppimista ohjaa mentori. Minimityöaika oppisopimuskoulutuksessa on 25 h/ viikko.


Oppisopimuskoulutuksen kesto ammatillisissa perustutkinnoissa on 1½ - 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 1½ - 2 vuotta. Opintojen kesto määräytyy jo olemassa olevan osaamisen ja osaamistarpeiden mukaisesti. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aikaisempi koulutus ja työkokemus.


Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutusta, vaihtoehtoina noin 350 eri tutkintoa. Askel ammattiin -koulutusmallilla on mahdollista suorittaa myös tutkinnon osa tai osia. 

Oppisopimuskoulutus suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, työnantajan, tietopuolisen koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän sekä oppisopimuskeskuksen edustajan kanssa.